Hoe worden onze partijen gefinancierd?

Enkel partijen die een verkozene hebben, krijgen geld. Dat bestaat uit een forfaitair bedrag, aangevuld met een bedrag per stem. Het grootste deel van de inkomsten van politieke partijen is dus afhankelijk van de verkiezingsuitslagen. Hoe meer stemmen ze halen, hoe meer ze krijgen. Uw stem is dus letterlijk geld waard.

Hoe groter de partij, hoe meer geld ze krijgt. Hoe meer geld partijen binnenhalen, hoe meer ze bijvoorbeeld kunnen adverteren op sociale media, hoe meer inhoudelijke medewerkers ze kunnen aantrekken of hoe meer studies ze kunnen laten uitvoeren. De partijfinanciering heeft dus een grote invloed op de werking van onze democratie.

De huidige regels zijn meer dan 30 jaar oud en kwamen er om corruptie en invloed van 'gulle schenkers' tegen te gaan. Intussen is de slinger echter opnieuw doorgeslagen. Per kiezer krijgen Belgische politieke partijen ruim twee keer zoveel subsidies als Deense of Zweedse partijen en vier keer zoveel als Nederlandse politieke partijen. 

(bron: https://weneedtotalk.be/nl/partijfinanciering)