Wat is particratie?

Particratie komt in veel moderne democratieën voor. Particratie is een politiek systeem waarin politieke partijen fungeren als tussenpersonen tussen de overheid en de burgers en een centrale rol spelen in het functioneren van de overheid. In een particratie hebben politieke partijen een sterke invloed op de selectie van kandidaten, het maken van beleid en besluitvormingsprocessen binnen de overheid.

In zo'n systeem hebben politieke partijen vaak aanzienlijke controle over de overheidsinstellingen. Gekozen functionarissen zijn doorgaans lid van specifieke partijen en worden geacht de partijlijn te volgen. Dat zorgt voor een democratisch deficit, aangezien de verkozenen meer verantwoording verschuldigd zijn aan de leiders van hun respectievelijke partijen dan aan hun kiezers. Politieke partijen in een particratie hebben zo een aanzienlijke invloed op het vormgeven van het overheidsbeleid.

De mate waarin particratie aanwezig is, kan leiden tot een gebrek aan echte vertegenwoordiging en de mogelijkheid van individuele politici om onafhankelijk van partijbelangen te handelen belemmeren.